Kort sms referat fra skipper Angsund

Alt ok med diesel tilførsel. Noe hadde satt seg i krana mellom tank og grovfilteret. Har også endret til ‘internasjonalt’ gass system. Ikke mere statoil-gass igjen. I går genakkerslør til Corme-porto. På svai i natt. Fortsetter ca 50 nm til i dag. Fikk turens første frivillige bad i går. Noe under 20 i sjøen. Mye bedre enn 10-15 som var ’tilbudet’ i UK / Irland. Husk at de kan følges fra http://marinetraffic.com (red. anm)

Comments are closed.