Kort sms referat fra skipper Angsund

Alt ok med diesel tilførsel. Noe hadde satt seg i krana mellom tank og grovfilteret. Har også endret til ‘internasjonalt’ gass system. Ikke mere statoil-gass igjen. I går genakkerslør til Corme-porto. På svai i natt. Fortsetter ca 50 nm til i dag. Fikk turens første frivillige bad i går. Noe under 20 i sjøen. Mye bedre enn 10-15 som var ’tilbudet’ i UK / Irland. Husk at de kan følges fra http://marinetraffic.com (red. anm)

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>