Ingen sjøsyke ved høyvann :-)

Det meldes fra S/Y Memento at de kl. 20.00 (norsk tid) passerer Ramsey på østkysten av Isle of Man og de går for motor. Tidevannet er merkbart og målet Douglas har nå lavvann, 0,81m og kl. 00.39 høyvann pluss 7,22 m! De melder også at de nå har vært en måned i sjøen og det skal mye til før sjøsyken kommer. Ingen ombord har hatt ubehag så langt!

Comments are closed.